SUVUSSA ON VOIMAA


Sukuseura perustettiin maaliskuussa 2002 ja puheenjohtajana on toiminut Terttu Malin Kesällä 2002 Wrangin suku kokoontui ensimmäiseen sukutapaamiseen, jonka aiheena oli työn alla oleva sukukirja

Suku on olemassa aina, mutta tietoisuutta suvustamme ei useinkaan olisi ilman sukututkimusta. Wrangin suvun tutkiminen alkoi usealla taholla ja siitä tuloksena julkaistiin kesällä 2003 kirja. Sukututkimus ei kuitenkaan jää paikoilleen, se jatkuu edelleen, koska sukukin muuttuu - toisia syntyy, toisia kuolee - niinkuin elämään kuuluu.

Elokuun toisena sunnuntaina 2004 oli vuorossa sukuseuran historian ensimmäinen virallinen sukujuhla ja -kokous. Suku on meille kaikille tärkeä, siitä oli osoituksena Wrangin sukukokoukseen Noormarkkuun kerääntyneet reilut 400 osallistujaa. Paikalla oli pääosin Abraham Wrangin kolmen pojan jälkipolvia.

Juhlan ohjelmassa nähtiin ja kuultiin monipuolisesti suvun taiteellista lahjakkuutta; soittoa, laulua, runonlausuntaa ja tanssia. Noormarkun Kotiseutuyhdistyksen alainen kuoro "Kaharin Flikat" ilahdutti kuulijoita Noormarkun valssilla ja kansanlauluilla.
Wrangin suvun tutkimustyön jatkamisesta kertoi juhlassa Virpi Salminen.

On ilahduttavaa nähdä, että entistä useammin nuoremmat ovat kiinnostuneet suvusta ja sen tutkimisesta. Ehkä eräänä osatekijänä on tietotekniikan mukaantulo sukututkimukseen, mutta ehkä suurin syy kiteytyy tilaisuuden juontajan, seuran tiedotussihteeriksi valitun Kirsti Peill´in sanoissa: Suku edustaa meille pysyvyyttä tässä alati muuttuvassa maailmassa.

Sukuseuran vuosikokouksessa 2004 valittiin seuralle uusi hallitus seuraaavaksi kolmivuotiskaudeksi ja puheenjohtajana jatkoi edelleen Terttu Malin, varapuheenjohtajaksi kokous valitsi Pekka Rajamäen. Seuran kunniajäseniksi valittiin sukukirjatyössä ansioituneet tutkijat Väinö Jaakola, Aila Lammela, Kirsti Peill ja Liisa Paattimäki.

Toinen Wrangin sukujuhla pidettiin Noormarkussa 5.8.2007. Juhlaesitelmän piti akateemikko Päiviö Tommila.
Sukujuhla 5.8.2007
Sukukokous Noormarkussa 5.8.2007.

Kolmas sukujuhla järjestettiin elokuun 8. päivä 2010. Tämäkin juhla pidettiin jo tutuksi tullleessa paikassa: Noormarkun urheilutalossa.
Selostus juhlan kulusta löytyy tästä linkistä.Juhlan jälkeen pidettiin sääntömääräinen sukuseuran kokous -selostus kokouksen päätöksistä löytyy tästä linkistä.

Sivu päivitetty 2.9.2010; Jarmo Nieminen