Sukukokous 8.8.2010Kokouksen puheenjohtaana toimi Terttu Malin ja sihteerinä Irmeli Salminen

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sirpa Ylitalo ja Jouko Jaakola.

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kutsun saaneita suvun jäseniä noin 1800.

Kokoukselle esiteltiin vuosien 2007-2009 tilinpäätökset, vuosikertomukset, sekä tilintarkastajien lausunnot.

Tilinpäätökset vahvistettiin ja vastuuvapaus tilivelvollisille myönnettiin .


Hyväksyttiin hallituksen laatima toimintasuunnitelma.

Toimintasuunnitelma herätti vilkkaan keskustelun sukuseurojen välisestä yhteistyöstä ja erikoisesti yhteistyötä toivottiin Savo-Honkakosken sukuseuran kanssa. Hallitus aloittaa tunnustelut esitetyn mukaisesti.


Päätettiin korottaa seuran jäsenmaksu 10 euroon vuoden 2011 alusta alkaen. Ainaisjäsenmaksu on sääntojen määräämällä tavalla kymmenkertainen eli 100 euroa.

Päätettiin myös, että vuoden 2011 alkupuolella lähetettävä jäsentiedote lähetetään koko osoiterekisterin laajuisena, sen jälkeen vaan jäsenmaksunsa maksaneille.


Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Terttu Malin ja varapuheenjohtajaksi Toivo Lammela.

Hallituksen jäseniksi valittiin Jouko Jaakola, Olli Ollila, Seppo Peill, Jetta Pohjaranta ja Irmeli Salminen.


Kokous oli päätöksissään yksimielinen.